ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Video and Audio ସଫ୍ଟୱେର୍

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Winamp

Winamp

ୱିନମ୍ପ ସହିତ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦିତ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କ problems ଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଫାଇଲ୍ ଚଲାଇପାରିବେ | ୱିନମ୍ପ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ସେଟିଙ୍ଗ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି | ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ସେଟିଂସମୂହ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ଅଡିଓ ଏବଂ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro

ଭିଡିଓ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଟାଇମଲାଇନ୍ ର ଧାରଣା ସହିତ ଆଡୋବ୍ ପ୍ରିମିୟର୍ ପ୍ରୋ ହେଉଛି ଏକ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ | ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମିଡିଆ ଫର୍ମାଟ୍ ଆମଦାନୀ କିମ୍ବା ରପ୍ତାନି କରିପାରିବେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ 10,240 x 8,192 ରେଜୋଲୁସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏହାର 3D ଏଡିଟିଂ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଆପଣ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ISO, BIN, CUE ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସହିତ ଇମେଜ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଖୋଲିପାରିବେ | DAEMON ଟୁଲ୍ସ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ (ଡ୍ରାଇଭ୍) ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Krisp

Krisp

Krisp ହେଉଛି ଏକ ଶବ୍ଦ ବାତିଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଭିଡିଓ ଚାଟ୍, ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେପରିକି ସ୍କାଇପ୍, ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍, ଗୁଗୁଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ ପରି ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶବ୍ଦକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶବ୍ଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ | ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଶବ୍ଦ ବାତିଲ୍...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Fraps

Fraps

ଫ୍ରାପ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ସ୍କ୍ରିନ ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗେମପ୍ଲେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ, ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ଫ୍ରେପ୍ସ, ପ୍ରଥମ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଗେମ୍ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିବା କଥା ମନକୁ ଆସେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Bandicam

Bandicam

ବ୍ୟାଣ୍ଡିକମ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡିକମ୍ ହେଉଛି ମାଗଣା ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡର୍ | ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଏହା ଏକ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଭିଡିଓ ଭାବରେ ଯେକ anything ଣସି ଜିନିଷ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିବ | ଆପଣ PC ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ DirectX / OpenGL / Vuhan...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ UltraISO

UltraISO

Với UltraISO, bạn có thể tạo và chỉnh sửa các tệp hình ảnh CD / DVD cũng như mở các tệp hình ảnh của mình. Chương trình có khả năng chỉnh sửa trực tiếp các tập tin ISO và nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh với khả năng này, hỗ trợ tất cả các định dạng tập tin ảnh đĩa phổ biến được biết đến. Công cụ chuyên nghiệp này, cũng cho phép...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Shazam

Shazam

ଦ daily ନିକ 15 ନିୟୁତ ସକ୍ରିୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସହିତ, ଶାଜାମ ହେଉଛି ନୂତନ ସଂଗୀତ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଦ୍ରୁତତମ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ | ଲୋକପ୍ରିୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ସମ୍ପ୍ରତି ଖେଳୁଥିବା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଗୀତର ନାମ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ତୁମକୁ କେବଳ ଶାଜାମ ଆପ୍ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଶାଜାମ ଆଇକନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ | ତୁମେ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ PowerISO

PowerISO

PowerISO ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା CD, DVD କିମ୍ବା ବ୍ଲୁ-ରେ ପ୍ରତିଛବି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ | PowerISO ମ ically ଳିକ ଭାବରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଟେ ଯାହାକି ISO, BIN, NRG, CDI, DAA ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ୟାଟର୍ ଫାଇଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ | PowerISO ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଏକ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ YouTube Downloader Converter

YouTube Downloader Converter

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡାଉନଲୋଡର୍ କନଭର୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଉପକରଣ ଯାହାକୁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇଟରୁ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଫର୍ମାଟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ | ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡିକ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏହା ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ସହିତ ଆସିଥାଏ | ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡର୍ କନଭର୍ଟର | ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡାଉନଲୋଡର୍ କନଭର୍ଟର ହେଉଛି ଅନେକ ବ features...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Camtasia Studio

Camtasia Studio

କ୍ୟାମଟାସିଆ ଷ୍ଟୁଡିଓ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର ଏବଂ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ | ଆପଣ ସଫ୍ଟମେଡାଲରୁ କାମ୍ଟାସିଆ ଷ୍ଟୁଡିଓ 2021 ର ସର୍ବଶେଷ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଏକ ସଫଳ ସ୍କ୍ରିନ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଭିଡିଓ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Filmora Video Editor

Filmora Video Editor

ଫିଲ୍ମୋରା ଭିଡିଓ ଏଡିଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କାଟିବା, ଭିଡିଓ ମିଶ୍ରଣ, ଭିଡିଓ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଡିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଆପଣ ଫିଲ୍ମୋରା ଭିଡିଓ ଏଡିଟର୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଏକ ବିକଳ୍ପ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅବସର ପରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମୁଭି ମେକର୍ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଫିଲ୍ମୋରା ଭିଡିଓ ଏଡିଟର୍ ସହିତ ଆପଣ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Jihosoft 4K Video Downloader

Jihosoft 4K Video Downloader

ଯଦିଓ ଜିହୋସଫ୍ଟ 4K ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡର୍ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡର୍ ଭାବରେ ଛିଡା ହୋଇଛି, ଏହା ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନେକ ସାଇଟରୁ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ | ଏକ ଦ୍ରୁତ, ସହଜ, ବ୍ୟବହାରିକ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡର୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ 720P, 1080P, 4K ଏବଂ ଏପରିକି 8K ରେଜୋଲୁସନ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡର୍...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ iFun Screen Recorder

iFun Screen Recorder

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ iFun ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡର୍ ଏକ ସହଜ-ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମାଗଣା ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ | ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ଖେଳ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଯେକ occasion ଣସି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡର୍ | ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସୁପାରିଶ କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯେପରିକି ଅସୀମିତ ରେକର୍ଡିଂ ସମୟ, ୱାଟର ମାର୍କ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Apple Music Converter

Apple Music Converter

ଆପଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କନଭର୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ | ତୁମେ ତୁମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ଫର୍ମାଟରେ ରୂପାନ୍ତର କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତୁମ ଡିଭାଇସରେ ଚଲାଇ ପାରିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ମାଗଣାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ | ଆପଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କନଭର୍ଟର, ଯାହା ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Gihosoft TubeGet

Gihosoft TubeGet

Gihosoft TubeGet ଏକ ମାଗଣା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡର୍ | କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ MP3 ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ମୁଁ ଜିହୋସଫ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗେଟକୁ ସୁପାରିଶ କରେ | Gihosoft TubeGet, ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡର୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଉଭୟ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Apowersoft Desktop Screen Recorder

Apowersoft Desktop Screen Recorder

ଆପୋଭରସଫ୍ଟ ଡେସ୍କଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡର୍ ହେଉଛି ଏକ ସହଜ-ବ୍ୟବହାର ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପକରଣ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସେଭ୍ କରିପାରିବେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ WMV ଫର୍ମାଟ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ AVI, MP4, FLV ଏବଂ SWF ଫର୍ମାଟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ WavePad Sound Editor

WavePad Sound Editor

ୱେଭପ୍ୟାଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ୍ ଏଡିଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ସାଉଣ୍ଡ୍ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ଉପକରଣ ଯାହା ଯେକ any ଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ | ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସହଜ-ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଥିରେ ଅନେକ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଡିଓ ଉପକରଣ ଅଛି | ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଂସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମେନୁରେ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଡିଓ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକ any ଣସି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ GOM Encoder

GOM Encoder

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ GOM ଏନକୋଡର୍ ଏକ ସହଜ-ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଭିଡିଓ କନଭର୍ଟର | ବିସ୍ତୃତ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ସମର୍ଥନ, ମଲ୍ଟି-କନଭର୍ସନ୍, ଇଣ୍ଟେଲ୍ କୁଇକ୍ ସିଙ୍କ୍ ଭିଡିଓ ସପୋର୍ଟ, ସବ୍ଟାଇଟ୍ ଯୋଡିବା, ଅଡିଓ ଅପସାରଣ, ଲୋଗୋ ଯୋଡିବା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଭିଡିଓ କନଭର୍ଟର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛି | ଆପଣ କହିପାରିବେ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ DaVinci Resolve

DaVinci Resolve

ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ମାଗଣା ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖୋଜୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ DaVinci Resolve ଆବେଦନ କରେ | ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ଲାକ୍ମାଗିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ DaVinci Resolve, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC, Mac ଏବଂ Linux ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଉପରୋକ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ DaVinci Resolve ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସର୍ବଶେଷ ସଂସ୍କରଣ (DaVinci...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Virtual DJ

Virtual DJ

ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଡିଜେ ହେଉଛି ଏକ mp3 ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ | ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଡିଜେ ପରି ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହାକି କାର୍ଲ କକ୍ସ ପରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅଛି | ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ, ଯାହା ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ କାରବାର କରିବାକୁ ଭଲପାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପସନ୍ଦ ହେବ, ଧ୍ୱନି କାଟିବା, ପ୍ରଭାବ ଦେବା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଅତି ସହଜ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ BeeCut

BeeCut

ଏକ ଭିଡିଓ ଫ୍ରେମ୍ କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅବାଞ୍ଛିତ ଅଂଶଗୁଡିକ ବିଲୋପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ରେ କ୍ଲିପ୍ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ | ଏହି ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ 16: 9, 4: 3, 1: 1, 9:16 ଏବଂ 3 4 ଦିଗ ଅନୁପାତ ସହିତ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ | ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ସମସ୍ତ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସମର୍ଥିତ ହେବ | BeeCut ହେଉଛି ଏକ ଭିଡିଓ ଏଡିଟର୍ ଯାହା କଟ୍, ଫସଲ, ମିଶ୍ରଣ,...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ VideoStudio

VideoStudio

Corel VideoStudio ହେଉଛି ଏକ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ଡିଭିଡି ଜଳିବା ବିକଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଭାବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍, ଫ୍ଲିକର ଏବଂ ଭିମୋ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଟେମ୍ପଲେଟରେ ଅଂଶୀଦାର ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଆସିଥାଏ | ଭିଡିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | କୋରେଲର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭିଡିଓ ଏଡିଟର୍, ଭିଡିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଳାପ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ AnyBurn

AnyBurn

AnyBurn ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CD, DVD ଏବଂ ବ୍ଲୁ-ରେ ଡିସ୍କରେ ତଥ୍ୟ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ସବୁ ସ୍ତରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଏକ ସରଳ ଉପାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି କ computer ଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କ difficulties ଣସି...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ 8K Player

8K Player

8K ପ୍ଲେୟାର ହେଉଛି ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେୟାର ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | 8K ପ୍ଲେୟାର ସହିତ, ଯାହାର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ 8K ରେଜୋଲୁସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଖୋଲିପାରିବେ | ଏକ ଉନ୍ନତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେୟାର ଭାବରେ ଛିଡା ହୋଇ, 8K ପ୍ଲେୟାର ହେଉଛି ଏକ ଖେଳାଳୀ ଯାହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ପ୍ଲେୟାର...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Express Burn

Express Burn

ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବର୍ନ ହେଉଛି ଏକ ସିଡି / ଡିଭିଡି / ବ୍ଲୁ-ରେ ଜଳୁଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି CD / DVD ବର୍ନିଂ ବର୍ଗର ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଜଟିଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଛୋଟ ଫାଇଲ ଆକାର ଏବଂ ସହଜ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମସ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରିଥାଏ | ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ନେରୋ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ବିକଳ୍ପ, ଯାହା ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି | ଏଥିରେ ଡିସ୍କ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ GOM Video Converter

GOM Video Converter

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ GOM ଏନକୋଡର୍ ଏକ ସହଜ-ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଭିଡିଓ କନଭର୍ଟର | ବିସ୍ତୃତ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ସମର୍ଥନ, ମଲ୍ଟି-କନଭର୍ସନ୍, ଇଣ୍ଟେଲ୍ କୁଇକ୍ ସିଙ୍କ୍ ଭିଡିଓ ସପୋର୍ଟ, ସବ୍ଟାଇଟ୍ ଯୋଡିବା, ଅଡିଓ ଅପସାରଣ, ଲୋଗୋ ଯୋଡିବା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଭିଡିଓ କନଭର୍ଟର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛି | ଆପଣ କହିପାରିବେ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Audacity

Audacity

ଅଦାସିଟି ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ସଫଳତମ ଉଦାହରଣ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ମଲ୍ଟି ଟ୍ରାକ୍ ଅଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |  ଯଦିଓ ଅଦାସିଟି ମାଗଣା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଧନୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଅଦାସିଟି ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଡିଓ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବେ,...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ EaseUS RecExperts

EaseUS RecExperts

EaseUS, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ କରିଥିବା ଏହାର ସଫଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଜାଣୁ, ଏହାର ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି | EaseUS RecExperts, ଯାହା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି |  ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ, ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଛବି...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free AVI Converter

Free AVI Converter

ଟିପନ୍ତୁ: ଦୁଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚିହ୍ନଟ ହେତୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅପସାରିତ ହୋଇଛି | ଆପଣ ଆମର ଫର୍ମାଟ୍ କନଭର୍ଟର ବର୍ଗ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇପାରିବେ | ମାଗଣା AVI କନଭର୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ମାଗଣା ଫର୍ମାଟ୍ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ AVI ଫର୍ମାଟ୍ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓ ଫର୍ମାଟରେ ରୂପାନ୍ତର...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Spotify

Spotify

ସ୍ପୋଟିଫ୍, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦିତ ସଂଗୀତ ଶୁଣିବା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଗୀତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ କାରଣ ଏହା ଏହାର ବ୍ୟାପକ ସଂଗୀତ ଅଭିଲେଖାଗାରକୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରେ | ସ୍ପୋଟିଫ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଶୁଣିପାରିବେ | ସ୍ପୋଟିଫ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ CamDesk

CamDesk

କ୍ୟାମଡେସ୍କ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ୱେବକ୍ୟାମ ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୱେବକ୍ୟାମ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ଏବଂ ୱେବକ୍ୟାମ ଫଟୋ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ୱେବକ୍ୟାମ କିଣିବା, ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଭିଡିଓ ଚାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା | ତଥାପି, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ୱେବକ୍ୟାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ | ଆମର ୱେବକ୍ୟାମ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ସଂସ୍ଥାପନ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free AVI to MP4 Converter

Free AVI to MP4 Converter

ମାଗଣା AVI ରୁ MP4 କନଭର୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଭିଡିଓ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ AVI ଭିଡିଓ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭରେ MP4 ଭିଡିଓ ଫାଇଲରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ | ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ୟାସଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଟିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ iTunes

iTunes

ଆଇଟ୍ୟୁନ୍ସ, ମାଗଣା ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ମ୍ୟାକ୍ ଏବଂ PC ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଦ୍ developed ାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ, ଆଇପଡ୍ ଏବଂ ଆଇପଡ୍ ଟଚ୍ ମଡେଲ୍, ଆପଲ୍ ର ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନୂତନ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପକରଣ, ଆଇଫୋନ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଟିଭି ଖେଳିପାରିବେ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ | ଅଧିକାଂଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫୋନ୍ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Easy Audio Converter

Easy Audio Converter

ସହଜ ଅଡିଓ କନଭର୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଅଡିଓ କନଭର୍ଟର ଯାହା ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍ ଫର୍ମାଟକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ WAV ରୁ MP3 ପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ WAV ଫାଇଲରୁ MP3 ତିଆରି କରେ | କିଛି ଡିଭାଇସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଡିଓ ଫର୍ମାଟ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ | ତେଣୁ, ଅଡିଓ ଫର୍ମାଟଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହା ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Free MP4 Video Converter

Free MP4 Video Converter

ମାଗଣା MP4 ଭିଡିଓ କନଭର୍ଟର MP4 ଫର୍ମାଟ୍, ଆମାଜନ କିଣ୍ଡଲ୍ ଫାୟାର, ଆପଲ୍ ଆଇପଡ୍, ଆଇଫୋନ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ଏସର ଆଇକୋନିଆ ଟ୍ୟାବ୍, ଏସର ଆଇକୋନିଆ ସ୍ମାର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ବେରୀ, ଏଚପି ଟଚପ୍ୟାଡ୍, ଏଚଟିସି, ଏଲଜି, ମୋଟରୋଲା, ନେଟଗାର୍ ଇଭା 2000, ସାମସଙ୍ଗ, ସୋନି ଫର୍ମାଟ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ read ିପାରେ: * .avi; * .ivf; * .div; * .divx; * .mpg; * .mpeg; * .mpe; * .mp4; *...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ StaffPad

StaffPad

ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ରଚନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ତଲିଖନ ସ୍ୱୀକୃତି ବ୍ୟବହାର କରି ଅଯଥା ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | ଆପଲ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କେବଳ ତୁମର ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖ; ଆପ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦର ଫଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରେ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା ପେନ୍ସିଲ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଡିଟ୍ ହୋଇପାରିବ | ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ଲେକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍କ୍ କରେ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ BurnAware Free

BurnAware Free

BurnAware ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା CD / DVD ଗୁଡିକରେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଖେଳ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ବିକଶିତ | ବର୍ନୱେୟାର ଫ୍ରି, ଯାହାକି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟର ବ୍ୟାକଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେଇପାରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ଏହାର ସହଜ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସରଳ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Video to GIF Converter

Video to GIF Converter

ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏହାର ନାମରୁ ବୁ can ିପାରିବେ, ଭିଡିଓକୁ GIF କନଭର୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର-ସହଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆନିମେଟେଡ୍ GIF ଫାଇଲରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ସମର୍ଥିତ ଭିଡିଓ ଫର୍ମାଟରେ AVI, FLV, 3GP, RM, MPG ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫର୍ମାଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ରୂପାନ୍ତର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ CDBurnerXP

CDBurnerXP

CDBurnerXP ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଡାଉନଲୋଡ୍ ଯୋଗ୍ୟ CD ବର୍ନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ CD ଜାଳିବା, ଡିଭିଡି ଜଳାଇବା, ବ୍ଲୁ-ରେ ଜଳାଇବା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଡି ତିଆରି କରିବା, ISO ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ISO ଜଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | CDBurnerXP ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | CDBurnerXP, ଯାହାକି CD, DVD କିମ୍ବା ବ୍ଲୁ-ରେ ଜଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Winamp Lite

Winamp Lite

ୱିନମ୍ପର ଲାଇଟ୍ ସଂସ୍କରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଛୁ, ବିଶେଷତ net ନେଟବୁକ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ବିକଳ୍ପ | ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ମ Win ଳିକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟାର ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ୱିନାମ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହାଲୁକା” ସଂସ୍କରଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ | ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଗୀତ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ DJ Music Mixer

DJ Music Mixer

ଯଦିଓ ମିକ୍ସ୍ଟେପ୍ ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଏବଂ ସଂଗୀତ ଉତ୍ସାହୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ନୂତନ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି | ଯଦି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଡିଜେ ଡେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ, ତୁରନ୍ତ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ବିଷୟରେ କିପରି? ଏହି ସମୟରେ, ଡିଜେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମିକ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏକ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ bitRipper

bitRipper

bitRipper ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ସହିତ AVI ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣଙ୍କ DVD କୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ DVD କୁ ଆପଣଙ୍କର DVD ଡ୍ରାଇଭରେ ସନ୍ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବିଟ୍ରିପର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରିପିଙ୍ଗ୍ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ | ତାହା କେତେ ସହଜ ଅଟେ | ଯଦି ଆପଣ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Video to Picture

Video to Picture

ଭିଡିଓ ଟୁ ପିକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ଏକ ମଜାଳିଆ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ GIF ଫର୍ମାଟରେ ଆନିମେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅଂଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଭିଡିଓ ଟୁ ପିକ୍ଚର୍ ସହିତ, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏକ ସରଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସହଜରେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭିଡିଓ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Audio to MP3 Converter

Audio to MP3 Converter

ଅଡିଓକୁ MP3 କନଭର୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ଅଡିଓ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍ ଫର୍ମାଟକୁ MP3 ଫର୍ମାଟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଏହି ସହଜ MP3 କନଭର୍ଟର ସହିତ, ଆପଣ ଅଡିଓ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର MP3 ପ୍ଲେୟାର, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟାରରେ MP3 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି | ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Ashampoo Video Deflicker

Ashampoo Video Deflicker

ଆଶମ୍ପୁ ଭିଡିଓ ଡିଫ୍ଲିକର୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ଭିଡିଓରେ ଫ୍ଲିକରିଂ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ | ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କମ୍ପିତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ, ପ୍ରୋପେଲର୍ ଶେକ୍, ଯାହା ପ୍ରାୟତ dr ଡ୍ରୋନ୍ କିମ୍ବା ବିମାନ ଫୁଟେଜରେ ମିଳିଥାଏ | ଛୋଟ ଆକାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅତି ସହଜ! ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭିଡିଓ ଜିଟର ଅପସାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Video and Audio Converter

Video and Audio Converter

ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅଡିଓ କନଭର୍ଟର ଏକ ସରଳ ତଥାପି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ AVI, MOV, FLV, MP4, 3GP, MP3, OGG, FLAC ଏବଂ AAC ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅଡିଓ ଫର୍ମାଟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି | ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅଡିଓ କନଭର୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ DVD କୁ iPod, Zune, PSP,...

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ Clipchamp

Clipchamp

କ୍ଲିପଚାମ୍ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଗଣା ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ, ଆପଣ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ | ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଭିଡିଓ ଏଡିଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ କର୍ପୋରେଟ୍, ଶିକ୍ଷାଗତ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବିଜ୍ଞାପନ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | 200 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ 16 ନିୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିପଚାମ୍ ଭିଡିଓ ଏଡିଟର୍...

ଅଧିକାଂଶ ଡାଉନଲୋଡ୍